HISTORIE
  Ontstaan Nederlandstalig koor.

  In 2006 is het idee geboren om een smartlappenkoor op te richten, door vrijwilligers van S.W.O.H.,
  ofwel Stichting Welzijns Ontwikkeling Houten. Een klankbordgroep groeide uit tot
  activiteitencommissie en onder de bezielende leiding van (sociaal cultureel werkster) Corrie Bransen
  werd geïnventariseerd of er bij buurtbewoners interesse was voor een koor.
  Een advertentie in "Het Houtens Nieuws" luidde:

   Zin in een avondje zingen? Kom dan naar de open inloopavond van wijkgbouw:
                                            "De Vuurtoren"
   De Geboorte.

   Er kwamen 10 mensen op af, die er echt zin in hadden en op
                                         
                            15 maart 2006
  was de eerste repetitieavond, weliswaar zonder dirigent, maar dat
   mocht de pret niet drukken. Uitgangspunt was: gezelligheid.
   Iemand wierp zich op om te dirigeren, een ander om piano te spelen.
   Het aantal leden groeide, er werd 'geklungeld' met karaoke, maar toen
   dat dreigde te mislukken, werd de roep om serieuzer repertoire en
   professionele leiding duidelijk.
   Er kwamen leden bij, maar er liepen ook leden weg, helaas!  


  Onze dirigente
   Martha is geboren in Velzen en woont nu in Nieuwegein.
   Zij startte in 1989 aan de Schumann Academie in Utrecht
   met als hoofdvak: kerkorgel.  
   Martha volgde praktijklessen bij Gonnie van de Maten (orgel)
   en Anke Heemsbergen (piano) en aanvullende cursussen
  19e- en 20e eeuwse muziek in Haarlem.
   Als organiste is zij verbonden aan verschillende kerken.
   Ook dirigeert zij verschillende koren.
   Tevens geeft zij orgel- en pianolessen.
  

  Periode 2008-2015

  Sinds 2008 heeft het koor niet te klagen over optredens in
  Houten en in de regio.
  We hebben ook meegedaan aan een korenfestival in Hoorn,
  waar we met z'n allen in de bus naar toe gingen, heel gezellig!
  Al aardig op weg werd onze gitarist bleek rond zijn neus omdat hij
  tot de ontdekking kwam, dat de accordeon van onze
  accordeonist nog in zijn auto was blijven staan, terug dus en
  opnieuw op weg. Met dank aan de souplesse van de chauffeur.
  Het optreden was een groot succes, de jurering wat minder!

  Ook deden we in 2014 een meezingconcert in de Heemlanden
  en ook dit was een groot succes en mogelijk voor herhaling
  vatbaar.


   Website
  Sinds 2012 is er een duidelijke website gemaakt,
  die nu zijn vruchten afwerpt.
  Mensen die zich willen aanmelden, krijgen door
  de site een duidelijke indruk van ons koor.

  Helaas door bezuinigingen oefenen we niet
  meer in het wijkgebouw van De Vuurtoren.
  Middels een enquête is besloten de naam
  te handhaven.


   Alweer 10 jaar.
  Op 16 maart 2016 was het zover,
   we bestaan 10 jaar en hebben we
   een leuk feest gevierd met elkaar.
   Er was een benefietconcert in april
   en een jubileumconcert in oktober.
 


  Tot slot:
  vele mensen hebben in het verleden en heden bijgedragen,
   en dragen nog bij, tot het niveau waar het koor nu voor staat.
   Mensen komen en gaan, feitelijk is het niet belangrijk om al
   die mensen bij naam te noemen.
   Alle mensen van De Zingende Vuurtoren zijn dankbaar voor
   ieders inzet in heden en verleden. 
  Nieuwe seizoenen

  In augustus beginnen wij altijd met een BBQ of een ander
  gezellig eetfestijn, waar we even lekker kunnen bijkletsen.
  Iedereen kijkt er naar uit en meerdere koorleden
  hebben ruimte om rond de 60 man riant
  onder te kunnen brengen, zowel binnen als buiten.
  Vele koorleden dragen hun steentje bij voor
  (verrukkelijke) culinaire schotels.
  Allemaal kijken we hier naar uit om met frisse moed
  een nieuw seizoen te starten.


  samenzang met het IJsselsteins Zeemanskoor
                                       

  De Kindertijd.

  Er werd een advertentie geplaatst voor een
                       dirigent
  en er solliciteerden er 3.
  Na 3 afzonderlijke oefenavonden, viel de keus op:
                    Martha Pel.
  Er was direkt een goed kontakt en zij had veel ervaring
  met   startende zangkoren. In haar kielzog kwam mee:
  Ab Westenbrink, die accordeon speelde, dus 2 vliegen
  in 1 klap!   In die tijd werd het een 'echt' koor en leerden
  we noten lezen,   vlaggetjes, bolletjes, stokjes naar boven
  en beneden, een beginnend koor   werd een serieus koor
  en het  ledenaantal nam toe. Helaas zijn de  mannen
  (nog steeds) in de minderheid.
  Inmiddels kreeg het koor een naam:

               DE ZINGENDE VUURTOREN


Toen gebeurde er iets onverwachts:
medio 2016 kondigde Martha aan,
dat ze eind 2016 wilde stoppen met
"De Zingende Vuurtoren" en
dat was even slikken.
Echter, we hebben begrip voor haar keuze
het wat rustiger aan te gaan doen.
We hebben een fantastische afscheidsavond
gevierd, zie  foto' s 'afscheid Martha'.


Het was even zoeken voor de stuurgroep,
maar we hadden 3 audities van dirigenten,
de keus is gevallen op Tom Ruijfrok.
Zie meer over hem bij ' artistieke leiding'.